Som tidigare år så är det viktigt att se över fälten för att minimera spridning av flyghavre. Enligt lagen ska all mark hållas fri från flyghavre.

Tänk på att:

  • Rengör tröskan, extra viktigt vid maskinsamverkan.
  • Täck alltid dina vagnar.
  • Kontrollera fälten regelbundet, 2-3 gånger under sommaren.
  • Var extra noggrann med plockningen under kraftledningar och på översvämnings-marker.
  • Handplockning tar mycket tid så övervärdera inte dina möjligheter att hinna med att plocka innan flyghavren drösar.
  • Kemisk bekämpning – effektivt vid stor flyghavreförekomst.
  • Inte odla havre om du har flyghavre.
  • Variera växtföljden, öka andelen höstsådda grödor, vall potatis och oljeväxter.

Mer information på Länsstyrelsens hemsida

Läs mer om bl a flyghavrens biologi, spridningsvägar, bekämpning och flyghavrelagen >>

Se även PDF-fil ”Fakta om flyghavre” från Länsstyrelsen med kontaktuppgifter till deras växtodlingsrådgivare >>

Sigrid ”Sissi” Fredberger, LRF Västra Sverige, sigrid.fredberger@lrf.se, 0511-34 22 45