LRFs kommungrupp i Skara har haft sitt första möte för året. Vi träffades hemma hos familjen Pettersson på Lövåsa gård i Synnerby. Vår ordförande började med att berätta om familjen Petterssons verksamhet på gårdarna Lövåsa och Skelycke. De har för närvarade konventionell mjölkproduktion och växtodling. En projektering har gjorts för nybyggnation av ett kostall och de står inför beslutet om de ska satsa på produktionsgrenen mjölk eller något annat.

Eftersom den nya styrelsen bestod av ett par nya ansikten fanns det behov av att lära känna varandra bättre. Det gick ju förstås mycket bra, eftersom alla i gruppen i grunden har samma intresse och engagemang för landsbygdsfrågorna.

Vid mötet närvarade en tjänsteman från LRF regionalt, Mats Bergling. Han hjälpte oss att ha ett bra upplägg och struktur på mötet. Var och en fick berätta om sig själv och vilka frågor som man brinner för och kan tänka sig att driva via LRF. Vi fann fyra frågor som vi gemensamt ansåg var viktiga att arbeta med framöver.

Det var följande:

  • Bevaka att bredbandsutbyggnaden av fiber i kommunen håller ett högt tempo. Det är av stor vikt att alla invånare på landsbygden har stabila och säkra internetuppkopplingar.
  • Vara delaktiga och påverka kommunens framtida VA-plan. Det är viktigt att man finner bra och kostnadseffektiva avloppssystem som håller i framtiden.
  • Arbeta med marknadsfrågor. Hur säljer man in nya produkter på marknaden som ger mervärden? Vi diskuterade bland annat försäljning av närproducerat lammkött som varit fryst där kunden får med sig olika recept beroende på vilken styckningsdetalj de inhandlat. Vi var överens om att vi behöver nå ut med mer kunskaper till kunden om hur man hanterar och tillagar olika råvaror.
  • Identifiera möjligheter och hinder för unga företagare på landsbygden och försöka finna lösningar på eventuella problem. De unga är ju vår framtid och det måste finnas goda förutsättningar för att de ska kunna bo och verka på landbygden.

Vi har inte glömt bort vattendirektivet, men den frågan bedöms ligga på LRF regionalt/centralt för närvarande.

Avslutningsvis tackade ordföranden för ett väl genomfört möte och önskade alla en trevlig sommar.

Anders Johnsson, ledamot LRFs kommungrupp i Skara