LRF har försäkringar som skyddar deltagare på LRF-aktiviteter på eller utanför gården. Några exempel på aktiviteter är Öppen Gård, betessläpp, studiebesök, fältvandringar, traktorrace och bowling.

En förutsättning är att LRF är huvudarrangör, försäkringarna gäller därför till exempel inte i samband med mässor och andra events där någon annan än LRF är huvudarrangör.

Läs mer om försäkringen här >>

Lotta Bäckberg, LRF Västra Sverige, lotta.backberg@lrf.se