Ingen seger är vunnen när det gäller ledningen mellan Uddebo och Tranemo men Vattenfall har i ett förslag mitt under samrådsprocessen föreslaget en dragning som inte skulle öka intrånget. Förhoppningsvis går Vattenfall vidare med detta även i miljökonsekvensutredningen. Om inte så är berörda och LRF beredda att fortsätta kampen.

Svenska Kraftnäts planerade ledning mellan Trollhättan och Stenkullen är i sig ett sorgebarn. Översitteri och avsaknad av dialog präglar det affärsdrivande verket. Generaldirektören har tyvärr satt en negativ prägel på verksamheten. Visst, de har ett uppdrag från regeringen men det går också som generaldirektör att gå till sin uppdragsgivare och säga att vi måste få jobba på ett helt annat vis för att minska konfrontationen och hitta hållbara lösningar.

Vattenfalls ledning i Skälebol, Mellerud, som ska försörja järnvägen är ett trist ärende som vandrat fram och tillbaka genom diverse instanser. Vattenfall har under resans gång fått bakläxa av både Energimarknadsinspektionen, EI, och Mark- och miljödomstolen, MÖD. Sen har försvaret kommit på att de inte accepterar mer än 20 meter höga stolpar, trots att det är mycket gott om vindkraftverk i omgivningarna. Om beslutet blir stolpar blir det problematiskt för jordbruket. Det här ärendet är ett bra exempel där olika myndigheter bara tittar på en liten bit och saknar helhetssyn. Det är bara EI och MÖD som tagit större perspektiv enligt min mening.

Alla tre ärendena lär vandra vidare i myndighetssverige. Hoppas att LRFs och markägarnas argumentation tar skruv.

Kompletterande samråd angående ny 140 kV luftledning mellan Uddebo och Tranemo, Svenljunga och Tranemo kommuner >>

Samrådsunderlag 400 kV växelströmsluftledning mellan Skogssäter och Stenkullen, området runt Ryd, Ale och Lerums kommuner >>

Nätkoncession för 137 kV-ledning, Skälebol, Mellerud, dnr. 2015-1022275 >>

Birgit Jönsson, företagsutvecklare LRF Västra Sverige, birgit.jonsson@lrf.se