Avsikten är att bilda ett bolag, Svenskmärkning AB, som ägs gemensamt av de tre parterna.

Läs mer om svenskmärkningen här
http://www.lrf.se/mitt-lrf/nyheter/riks/2015/antligen-lattare-att-hitta-svensk-mat/