LRF är tillsammans med Vattenfall tveksamma till att Härryda Energi AB får tillstånd att höja spänningen i sitt område till 40 kV. Däremot har vi helt olika skäl. LRF är tveksamma på grund av att det är svårare att driva frågan om kabelförläggning om spänningen höjs. Jord- och skogsbruk drabbas alltid av luftledningar. En 40 meter bred kalgata är inget nöje att få på marken.

Skrivelse till Energimarknadsinspektionen från Härryda kommungrupp >>

Birgit Jönsson, verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige, birgit.jonsson@lrf.se