Pressinbjudan:

Måndagen den 22 juni träffar LRF Västra Götaland riksdagsledamoten och socialdemokraten Jan Olof Larsson som bland annat sitter i miljö- och jordbruksutskottet. Vi kommer att beröra den småskaliga vattenkraftens framtida förutsättningar och processen kring EUs vattendirektiv.

Vi ses kl 09.30 hemma hos Joakim och Ulrika Pettersson, Spekeröd. Vägbeskrivning >>

Joakim och Ulrika kommer att berätta om sin kulturhistoriskt värdefulla vattenkraftanläggning som funnits sedan tidigt 1800-tal men som nu riskerar utrivning. Enligt vattenmyndigheten så finns ca 1 750 vattenkraftsanläggningar och dammar som behöver byggas om eller rivas ut för att fisken ska kunna vandra fritt inom Västerhavets avrinningsområde. Kostnaden för detta ser ut att landa på enskilda verksamhetsutövare som i varje enskilt fall kan komma att kosta miljontals kronor. Detta riskerar leda till ett antal personliga konkurser.

Vi kommer också att diskutera processen kring EUs kommande vattendirektiv och vad det kan komma att få för konsekvenser för svenskt lantbruk och landsbygd.

För frågor kontakta:
Monica Didriksson, styrelseledamot LRF Västra Götaland, 070-205 65 38
Christer Jansson, verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige, 0522-64 25 46