Pressmeddelande 10 juli 2015

– Älgförvaltningen ska enligt riksdagsbeslutet 2010 vara adaptiv och kunskapsbaserad det vill säga grundad på fakta och rådande förutsättningar. Älgbetesinventeringen 2014 och 2015 visar att skadebilden är fortsatt oacceptabelt hög. Länsstyrelsens beslut att dramatiskt minska jakttiden motverkar helt klart ambitionen att nå en balans mellan tillgängliga foderresurser och klövviltet säger Mats Blomberg, näringspolitisk samordnare på Södra Skogsägarna.

Regeringen har genom Jaktförordning (1987:905) fastställt jakttiden för älg i Västra Götaland från andra måndagen i oktober till den 28 februari. Bergvik Skog, LRF Västra Götaland och Södra Skogsägarna menar därför att frågan om jakttidens längd för älg är en fråga för Regeringen att behandla, om det finns väl underbyggda skäl för att lyfta frågan om jakttidens längd.

– Det finns inget vetenskapligt underlag som styrker en inskränkning av jakttiden för vuxen älg. Älgstammen skall genom tillgängligt underlag förvaltas genom tilldelning av antal älgar som får fällas under jakten. Förvaltningen av älgen skall inte ske genom anpassning av jakttidens längd, som nu sker genom det här beslutet säger Ronny Johansson, vice ordförande för LRF Västra Götaland.

För mer information kontakta:
Ronny Johansson, vice ordförande LRF Västra Götaland,  070-658 58 75
Mats Blomberg, näringspolitisk samordnare Södra Skogsägarna,  070-645 43 85