Detta innebär att Vattenfall har koncession för luftledning mellan Färlev i Munkedal till Askeslätt i Munkedals kommun. Från Askeslätt till Loviseholm i Dals-Ed är det bara att börja om från början om Vattenfall vill ha någon ledning. Det lär väl också bero på hur vindkraften utvecklas i området.

Ingen västra del av Sydvästlänken och ingen 130 kV i parallellgång med befintlig 400 kV. Trist att vi inte nådde hela vägen med ledningen mellan Färlev och Askeslätt. Det som behöver ske nu är att få ner den befintliga 400 kV i likströmskabel. Hur gör vi det?

LRF motsätter sig inte en säker strömförsörjning. Vi vill bara ha modern teknik när nya ledningar byggs.

Birgit Jönsson, verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige, birgit.jonsson@lrf.se