Som bekant producerar kon en kalv och tackan några lamm per år. Så när de djurbönderna slutar blir det allt svårare att hitta kött från djur som inte fått hormoner eller antibiotika i tillväxtbefrämjande syfte, och som fått gå på bete sommartid.

Sverige är redan i dag i förskräckande grad utlämnat åt import. Mjölk, ost, grädde, kött av alla slag, grönsaker och frukt. Den maten är i regel producerat på ett sätt som skulle kunna ge mer eller mindre stränga straff, kanske också fängelse. Regelverket är milt sagt omfattade och stora summor läggs på kontroller. Stor del av kontrollerna handlar om detaljer som bara fördyrar och inte ger bättre mat eller bättre förhållanden för djuren. Det är ingen logik i hur den offentliga sektorn upphandlar mat. Här kan livsmedel köpas som i betydligt större grad följer svensk lagstiftning. Till exempel ägg från höns som har näbben intakt, kött från grisar med knorr på svansen och mjölkprodukter där korna får gå ut på bete.

En annan och mycket allvarlig skillnad är bruket av antibiotika. Här har Sverige varit ett föregångsland som förbjöd antibiotika i fodret redan 1986. Vi har i stället arbetat med förebyggande hälsovård och använder antibiotika enbart när djur blir sjuka och behöver behandlas.

Bruket av antibiotika till våra livsmedelsproducerande djur har diskuterats flitigt i media under det senaste året. Flera personer utomlands har avlidit av multiresistenta bakterier och om vi fortsätter med denna vårdslösa hantering av det livsviktiga penicillinet är vi snart riktigt illa ute och det som idag är ganska harmlösa sjukdomar kan snabbt bli livshotande.

Att äta mindre kött är inte fel men gör inte svenskt kött till en klimatbov. Idisslarna, även älg och rådjur, är en del av kretsloppet. Det som skolan lärde ut och kallas fotosyntes är faktiskt nödvändigt för liv. Djuret äter gräs, det bildas koldioxid och metangas, som med hjälp av solen tas upp av växterna igen som sedan äts av idisslaren. När vi envisas med att köpa kött som kommer från de enorma fållorna med tätt packade djur, ofta utan väderskydd, och där regnskog skövlats är vi riktiga miljöbovar. Och än värre blir det när mycket mat slängs.

De svenska hagen och ängen med sin rika fauna och flora är en viktig del av vårt landskap även framåt. Genom att välja mjölk, ost, kött samt frukt och grönt som producerats av svenska bönder så bidrar du till öppet landskap, arbetstillfällen och på köpet gynnas din hälsa!

Monica Didriksson och Carl-Fredrik Svederberg, styrelseledamöter LRF Västra Götaland