Temat för denna kväll var nötköttsproduktion och inbjudna talare från slakterierna var Ove Konradsson, VD Skövde Slakteri och Jonas Tuneståhl, VD KLS Ugglarps.

Ove Konradsson talade om att vi behöver lägga upp en story bakom köttet och visa upp bilder från verkligheten och att våra val av inköp spelas på våra egna värderingar samt andras i vår närhet. Sociala medier spelar en allt högre roll där kunden både belönar och bestraffar, en effekt som just nu syns till i den rådande mjölkkrisen.

Större medvetenhet hos konsumenterna och rådande trender var även något som Jonas Tuneståhl tog upp. Den internationella trenden är att varje land ser till sina egna bönder och hellre vill äta inhemskt kött. Två andra trender var hälsa och djuromsorg, något som går hand i hand med KRAVs regleringar. Han tror även att istället för att vi i Sverige ska sänka vår standard i djurvälfärden så kommer resten av Europa sakta men säkert öka sin egen.

Vid diskussionen där lantbrukarna själva fick ställa frågor till slakterierna framkom att det behövs en tätare dialog mellan lantbrukare och slakteri, långsiktigt tänkande och konkurrens för att få ett bra köttpris. Fler dikor kommer behövas när mjölkproducenterna slås ut och mjölkproducenterna själva borde sätta ett högre värde på sina köttillgångar. 70 % av allt kött kommer ifrån mjölkproduktionen. Sverige är ett utav få länder i Europa som äter mycket färs och färsen fungerar även som lockvara inom handeln.

Vår egen Sofia Karlsson, ordförande i LRF VG, var också där men denna gång i rollen som kulinarisk kock. Sofia förklarade vad man ifrån restaurangsidans Fine Dining tittar på vid inhandling av kött. Ursprunget, en jämnhet i köttet, priset och kvalitén måste tillsammans betala den wow känsla besökaren får vid besöket för att återigen komma tillbaka.

Siste talaren var Ulf Eriksson från VG-regionen som tog upp vad man ifrån regionen gjort för att stötta lantbrukare. Bland annat är man inne i ett projekt just nu där man vill göra SLU i Skara till ett utvecklingscentrum. Han tog även upp att man måste få upp antagningsantalet till Naturbruksskolorna. I VG är det 1,4 % av 16 åringarna som söker linjer med naturbruk i motsvarande till resten av landet som ligger på 3 %.

Efter fikat följde en öppen diskussion om vilka kärnvärden vi borde lyfta fram och påminna oss om att vi har. Vi behöver också få konsumenten att inse att de köper ett svenskt varumärke och inte bara en produkt.

Vi hoppas att dessa temakvällar kan vara början av något som ger oss en nytändning, inspiration och fungera som en mötesplats för alla som vill engagera sig för det svenska lantbruket.

Nästa temakväll kommer handla om mjölkproduktion, datum är ännu inte satt men kommer att äga rum efter skörd.

Det nya Gröna, ett samarbete mellan Falköpings kommungrupp, LRF Ungdomen och Agroväst.

Susan Larsson, LRF Ungdomen Skaraborg