Utöver Helena Jonsson, LRFs förbundsordförande och Palle Borgström, ordförande LRFs mjölkdelegation deltar representanter för politiker, handel, banker, mejeri, Jordbruksverk, Länsstyrelse med flera.

Program för mjölkmötet >>

Nu klara medverkande är politikerna Magnus Oscarsson (KD), Kristina Yngwe (C), Gunilla Nordgren (M), Lars Tysklind (Fp), Anders Forssberg (Sd), Monica Haider (S) och Kew Nordqvist (MP), från handeln Dan Jacobson, VD ICA Sverige, Fredrik Heribertson, koncernchef Axfood, Christina Gezelius, informationschef Martin& Servera och Åke Johansson, affärsområdeschef Färskvaror Martin& Servera, från bankerna kommer Rolf Åttingsberg, Handelsbanken, Per Skargren, Swedbank och någon från Landshypotek, från Jordbruksverket kommer Håkan Henriksson och Anders Egonson. Övriga Jonas Källming, Länsstyrelsen Östergötland, Peter Kofoed, ArlaFoods, Dorit Greve, Växa, Örjan Brinkman, Sveriges Konsumenter och Irene Oskarsson Hela Sverige skall leva samt Tina Dahl och Marita Wolf.

För matens skull anmäl ditt deltagande till anna.lena.holm@lrf.se eller 0511-34 22 50 senast på måndag 31 augusti.