Sofia Karlsson inledde med att säga att alla samtal är välkomna, oavsett om det handlar om krisen eller om idéer för framtiden. Hon tog bland annat upp att bonden är superhet i media och enigheten över partigränserna om behovet av en livsmedelstrategi. Mjölbonden genererar ca fem arbetstillfällen utanför gården vilket visar på jordbrukets betydelse i samhället.

LRF Riks driver bland annat sänkning av dieselskatten, att EU-ersättningarna betalas ut snabbt, att djurvälfärdersättningen blir en realitet och betalas och inte minst att de 15 000 euro per tre år och företag betalas ut. Det är ett beslut som regeringen kan ta.

Sofia berättade även om Brysselresan den 7 september och mötet i Jönköping samma dag. Resa sker till Stockholm den 21 september för demonstration i samband med att budgeten överlämnas till riksdagen.

Under Mats Berglings ledning jobbades i grupper på vad man vill gör för aktivitet för att visa på bondens betydelse och förbättra lönsamheten där man bor och verkar.

  • Marknadsföra svensk ost
  • ”Laga skifte” på arrenden – så körningarna minskar
  • Nå ut i veckopressen
  • Reklam vid kassorna i livsmedelsaffärer
  • Glöm inte vattendirektivet!
  • Nå konsumenter runt Göteborg med tre tydliga argument
  • Traktordemonstration
  • Arbetsnedläggelse ihop med näraliggande organisationer.

Arbetet går vidare med att göra bra aktiviteter den andra helgen i september. Det var inte brist på uppslag bland kommungruppsordförandena som företrädde nästan alla länets kommuner.

Anette Karlsson informerade om att omsorgsgruppen finns och att hon är ny kontaktperson.

Birgit Jönsson, företagsutvecklare LRF Västra Sverige, birgit.jonsson@lrf.se

(Brev från LRF Västra Götalands styrelse kommer att nå kommungruppernas ordföranden i början av kommande vecka med en sammanfattning av vad som kom fram under kvällen).