Målet med mötet
Att mellan aktörer och bönder diskutera och definiera möjligheter och åtgärder som krävs för att skapa förändring för mjölken, lantbruket och därmed Sveriges framtid, på kort och lång sikt.

Tid och plats
Måndagen den 7 september på Elmia i Jönköping

Anmälan
För matens och lokalens skull: Anmäl dig till Anna-Lena Holm, LRF Västra Sverige, 0511-34 22 50 eller anna.lena.holm@lrf.se senast tisdagen den 1 september

Program

Kl 10. 00 Helena Jonsson, LRFs förbundsordförande, välkomnar

Kl 10.15 Palle Borgström, ordförande LRFs mjölkdelegation, ger en bild av dagsläget

Kl 10.30 ”Öppet forum” med diskussion i grupper enligt aktörer

Varje aktörsgrupp får tillsammans med processledare och lantbrukare diskutera handlingsplan. De inbjudna aktörerna är: Politiker – Handel - Bank och finans - Myndigheter –
Mejerier – Konsumenter.

Kl 11.30 Lunch

Kl 12.30 Öppet forum fortsättning

Kl 13.30 Sammanfattning av resultat från mötet

Kl 13.45 Rapportering direkt från Bryssel

Kl 14.00 Avslutning med kaffe

Välkommen att diskutera framtiden för mjölken
– för Sverige!