Inom kort väntas regeringen ta ställning till de så hårt kritiserade åtgärdsprogrammen i vattendirektivet. Under sommaren har skriftväxling skett mellan vattenmyndigheterna och jordbruksverket samt de kommuner som begärde överprövning. För någon vecka sedan lämnade vattenmyndigheterna sina sista synpunkter och dessa är bitvis häpnadsväckande. Här ett axplock:

  • Man tycker att jordbruksverket och kommuner har synpunkter på fel saker
  • Man tycker att jordbruksverket och kommunerna har missuppfattat styrmedel och åtgärder
  • Man tycker en konsekvensanalys ska inte vattenmyndigheterna göra utan det ska myndigheter och kommuner göra (dock står det i miljöbalken att en konsekvensanalys ska göras innan beslut om åtgärdsprogem fattas)
  • Vattenmyndigheterna anser att om undantag från åtgärder görs, kommer dricksvatten att förstöras, kustturismen minska och vi kommer inte att kunna fiska i dessa områden
  • Man tycker att kommunerna och jordbruksverket inte förstått sitt eget ansvar
  • Man tycker det är ett självändmål att ta mark ur produktion och vill därför att jordbruksverket ska ange en siffra om vad som är rimligt
  • Man vill att skyddszoner ska ingå i förgröningskraven
  • Man tror inte på frivillighet vad gäller åtgärder

Jag tycker att vattenmyndigheternas senaste yttrande ger bilden av en myndighet som kapitalt misslyckats med en del av det mest grundläggande i vattendirektivet, att skapa delaktighet, lust och engagemang för ett ständigt förbättringsarbete. Behovet av en annan beslutsprocess är skriande!

Läs yttrandet i sin helhet här >>

Christer Jansson, verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige, christer.jansson@lrf.se