Omsorgsgruppen finns för dem som behöver stöd, inte minst samtalsmässigt. Kontakt fås genom Anette Karlsson, 0511-34 22 47.

Vill kommungrupperna göra lokala initiativ är det bara att höra av sig. Mycket handlar om att få lokalpolitiker och konsumenter att inse hur viktigt det är handla svenska produkter, inte minst ost. Även om den kommunala upphandling som helhet inte är så stor ger den viktiga signaler.

I debattartiklar och på sociala medier driver vi påverkan. Det är viktigt att konsumenterna också står på lantbrukets sida och handlar våra produkter. Konsumentmakten är stor.

De politiska kontakterna basuneras inte alltid ut med buller och bång men lita på att vi har dem. Bland annat tas personliga kontakter med Miljö- och jordbruksutskottet.

Konkurrenskraftsutredningen har pekat på antal åtgärder som snabbt behöver åtgärdas. Bland annat säger utredaren Rolf Annerberg att nationella miljömål ska vägas mot målet om en konkurrenskraftig produktion inom jordbruk och trädgårdsnäring. Likaså sägs att staten har en viktig roll i att erbjuda konkurrenskraftiga villkor och ramar för produktionen.

Regionstyrelsen anser att dieselskatten skall sänkas till den nivå som sjöfarten har. Djurskyddslagen måste förändras. Det går inte att få ersättning för att ha mjölkande kor på bete om det är ett lagkrav. Vissa av våra grannländer får merbetalning när mjölkkorna betar. Därför anser vi att kravet på att mjölkande kor skall gå på bete ska bort.

EU-ersättningarna måste prioriteras och får absolut inte betalas ut senare än vad som skedde föregående år.

Det regelverk som omfattar jordbruk och andra småföretag måste förenklas.

Tyvärr har vi en regering som inte är så mycket för verkstad. De 87 punkterna som är framtagna behöver sjösättas snabbt. Inte minst brådskar det med en kraftfull satsning på export.

Artikel - Så ska den svenska mjölken räddas >>

Handlingsplan för att utveckla svensk mjölkproduktion >>

Vad är det viktigaste enligt er mening? Hör av er!

Med vänlig hälsning

Regionstyrelsen i Västra Götaland

Sofia Karlsson, ordförande, 0730-38 42 64, asofia.karlsson@telia.com
Ronny Johansson, vice ordförande, 070-658 58 75, ronny.b.johansson@gmail.com

(Denna text har gått ut som brev till mjölkföretagarna inom Västra Götaland)