Lördagen den 29 augusti samlade LRF Borås kommungrupp, lokalavdelningar samt medlemmar för mjölkuppropets namninsamling. Vår mjölkbonde Daniel medverkade också som säljer mjölk på flaska till den lokala affären.

Under mindre än fem timmar har vi samlat in 400 namnunderskrifter. Vilket engagemang från alla och vilket stöd vi har. Det är givande och så viktigt att möta konsumenterna.

Monika Hermansson Friedman
Ordförande LRF Borås kommungrupp