Förra lördagen arrangerades Bondens marknad i Karlsborg med försäljning av närproducerade varor, djur och maskiner visades upp. Som vanligt med stort engagemang från LRF i Karlsborg.

Bondekollen – en tippromenad för att lära om de gröna näringarna stod LRF bl a för.

Djur, maskiner och närproducerade varor – sla.se 150920 >>

Den mångsidige bonden – sla.se 150920 >>