Under torsdagen träff med Emma Nohrén, landsbygdspolitisk talesperson hos miljöpartiet med ansvar för vattenfrågor, landsbygd och viltfrågor inkl rovdjur, hemma hos mjölkföretagarna Uno och Monika Hogmalm, Evja, Sotenäs. Fokus på träffen var vattendirektivet, konkurrensfrågor och mjölkkrisen.

Vi pratade särskilt vattendirektivet och myndighetens åtgärdsförslag som inte verkar/vill se hur mycket bättre svenskt vatten är idag än för 30 år sedan och hur mycket det svenska jordbruket gör idag av frivillighet för bättre vatten. Och därför behovet av politisk avvägning. Precis som konkurrenskraftsutredningen föreslår.

  • Det behövs politiska avvägningar och en översyn hur vi har implementerat direktivet i Sverige
  • Undantagsmöjligheterna måste börja användas, ny EU dom gör det nödvändigt!
  • Finansiering saknas, kommuner och verksamhetsutövare får betala Sveriges åtaganden
  • Mer delaktighet och underifrån perspekt

Rejäl diskussion om effekterna på landsbygden när mjölkbönder slutar. Vi pratade också om brevbäraren, elektrikern, rörmokaren, läraren, lastbilschaffisen, mejerskan som har jobb tack vare bonden och hur viktig den helheten är för en fungerande landsbygd som utvecklas.