I Sverige har vi alla förutsättningar för att producera mat på ett hållbart och konkurrenskraftigt sätt. Vi har gott om vatten och mark, duktiga bönder, gott djurskydd, aktiv forskning och en stabil samhällsekonomi. Vi äter allt mer, så kunderna finns, men trots detta backar den svenska matproduktionen medan importen av mat vi inte har kontroll över, ökar hela tiden.

Vad gör våra politiker?

Ingenting, trots att de är i högsta grad medvetna om vad som händer. Konkurrenskraftsutredningen har redovisats under året och en landsbygdskommitté tillsatts så de borde ju vara medvetna om problemen.

Konkurrenskraftsutredningen föreslår att regeringen tar initiativ till en vision för 2030 om en hållbar, attraktiv och innovativ jordbruksnäring. Detta är ett viktigt förslag för att öppna ögonen och förändra attityden till vårt lands matproduktion i hela samhället och det behövs nu.

Utredningen föreslår vidare att regeringen ska se till att berörda myndigheter samverkar och medverkar till förbättrad konkurrenskraft inom de så gröna näringarna. Tydliga instruktioner och minskat krångel är vägen framåt.

Utredningen föreslår också att de nationella regler och krav som går utöver EUs krav ska vara väl motiverade på vetenskaplig grund och noga prövas utifrån hur de påverkar konkurrenskraften.

Svensk livsmedelsproduktion kan inte fortsätta att backa som den gjort under många år. Nu måste våra politiker fokusera på att genomföra förslagen ovan. Svensk livsmedelsproduktion berör oss alla, den är inget som bara bönderna bryr sig om.

Så upp till bevis. Vill vi ha alla de jobb som livsmedelskedjan i Sverige skapar?

Vill vi förvalta landets naturresurser och nå de miljökvalitetsmål vi enats om är viktiga?

Vill vi ha ett ekosystem som fungerar?

Då måste våra politiker ta krafttag för att stoppa utförsbacken för svensk matproduktion. Medan andra länder ser livsmedels- och energiförsörjningsfrågorna som de strategiskt viktigaste att säkra och utveckla, finns dessa frågor knappt på dagordningen i Sverige.

Kära politiker! Visa nu handlingskraft i den kommande höstbudgeten, med beslut och förslag som stoppar den allt brantare utförsbacken som svensk matproduktion befinner sig i. Och för allt i världen, gör verklighet av de centrala förslagen i konkurrenskraftsutredningen SNARAST!

Det brådskar!

Alla vi som är beroende av en svensk bondes jobb, kan också visa att frågan är viktig.

På fredag den 11 september klockan 11.55 stannar vi upp i fem minuter och tar en selfie och publicerar den i sociala medier med hashtaggen #Lunchstopp .

Varför?

Jo för att visa att vi inte kan ta svensk mat för given. Vi måste värna den och säkra den. Vi kan vara helt beroende av svensk matproduktion fortare än vi tror i den oroliga värld vi ser omkring oss.

Vi ses på fredag!

Styrelsen för LRF Västra Götaland