Det var många som kom från hela Sverige och deltog och ville göra sig hörda och hoppades få något svar på hur vår framtid ser ut. Dock är jag och många med mig mycket besvikna över Bucht, han gjorde ett snabbt och inte ett dugg givande besök på scenen. Man hade hoppats på att han kunde ha sagt eller iallafall försökt ge oss något, något annat än hans lovande ord - ord ger inga pengar!

Det var de som åkt traktor många, många mil, gjort plakat och ansträngt sig på flera sätt för att göra sig hörda och förstådda. Detta är vad Sverige behöver se och höra, det är många bönder i Sverige som går på knäna och tvingas sluta med det de brinner för och har kämpat så mycket för.

Jag tycker det är viktigt att vi fortsätter att kämpa och trycka på både mjölkföretagen och riksdagen. Som Stefan Gård (ordförande Sveriges Mjölkbönder) sa: Många bäckar små!

Ännu har jag inte gett upp hoppet om min framtid som mjölkbonde. Det gäller att vi tillsammans fortsätter att kämpa!

Elisabet Ståhl, Björkils Gård, Åmål
elsabet_89@hotmail.com