Energin går att ta på, det vibrerar i benen och man känner trycket i bröstet av alla smällar från fyrverkerierna. På vissa ställen ser man rökpelare stiga upp. Polisen står med kravallstaket och taggtråd på tvärgatorna.

Taggtråd, var det symboliskt från polisens sida, knappast, men det borde det varit. Går man i en stad där man inte varit förut så kan man känna sig bortkommen, den känslan infann sig aldrig i måndags. Att gå bland tusentals lantbrukare och 1200 traktorer med taggtråd på tvärgatorna, ja då känner man sig varken bortkommen eller vilsen.

Det är olika anledningar till att det är lönsamhetsproblem för lantbruket i Sverige. Det mesta handlar om världsmarknaden och det pris som sätts där. Om vi ska konkurrera på världsmarknaden kan vi inte ha särskilda regler i Sverige som gör det dyrare att producera mat. Däremot kan vi ha andra regler om vi blir kompenserade för det. Så är inte fallet nu.

Om man inte är nöjd med sin situation så demonstrerar man. Demonstrationer har sina syften av olika karaktär, den här har till syfte att kunna få rättvisa villkor och att kunna betala sina räkningar och ta ut en lön. Vi var några 23 stycken som åkte till Bryssel och för min del så hämtades energi. Energi till vår demonstration den 21/9 på Mynttorget i Stockholm. För nu är den demonstrationen vår, inga belgare, inga fransmän, som åkte 42 mil i traktor, hjälper oss att visa sitt missnöje. I Bryssel stormades scenen där viktiga politiker skulle säga viktiga saker. Jag fick känslan att de som stormade scenen är trötta på politiker som pratar, utan att det blir verkstad.

Vi ska inte storma någon scen i Stockholm, vi ska lyssna på politiker som kommer säga viktiga saker, igen. Det som vi däremot kan göra, det är att fylla Mynttorget med lantbrukare och landsbygdsföretagare så att vi skapar tryck på de politiker som kommer. Det är ca 600 st anmälda till demonstrationen på Mynttorget, och med största sannolikhet blir det 1000 st, kanske fler.  I min värld räcker inte 1000 st på ett torg för att skapa tryck. Om vi ska få till en förändring måste det synas, det måste märkas, annars är det ingen som tror på oss.

Kommer du den 21?

Ola Axelsson
Styrelseledamot LRF Värmland

Bildkollage >>

Europas bönder i massdemonstration >>
http://www.tv4play.se/program/nyheterna?video_id=3200381

Våldsamma bönder i Bryssel >>
http://www.tv4play.se/program/nyheterna?video_id=3200730

Värmländska mjölkbönder på plats i Bryssel >>
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/varmland/varmlandska-mjolkbonder-pa-plats-i-bryssel