Samtidigt utgör den en möjlighet till lönsamma affärer i tider då det finns en stark efterfrågan på mejeriprodukter. Idag säljs ca 27 % av den svenska mjölken som dryckesmjölk och en fjärdedel hamnar i ost.

"- Vår landsbygdsminister har inte förstått någonting hur marknaden fungerar” kommenterar mjölkföretagaren Louise CB Hellström då hon tar upp hans citat ”Det är inte förbjudet att höja mjölkpriset”.

Mjölkgårdens lönsamhet skapas framförallt via ett avräkningspris som ska täcka samtliga kostnader och ge utrymme för investeringar. Men det måste också till politiska villkor som ger en konkurrenskraft i paritet med konkurrenterna i våra grannländer och som därigenom bidrar till en tillväxt inom Sveriges mjölkproduktion!

Louise och Lars Hellström har varit mjölkföretagare i ca 30 år och i dagsläget finns ca 100 kor i ladugården. Förutom en medarbetare så tar de emot praktikanter från Naturbruksgymnasiet.

Under förmiddagen förde vi tre från LRF Västra Götaland; (ordförande Sofia Karlsson samt ledamöterna Lars Gezelius och Monica Didriksson) ett engagerat samtal med sju Allianspolitiker. Från Riksdagens Skaraborgsbänk deltog Cecilia Widegren (M), Ulrika Carlsson (C), Sten Bergheden (M) och Annika Eclund (KD). Från Skövde kommun Leif Walterum (C) och Ulla-Britt Hagström (FP) samt från Lidköping, Pär Johnsson, ordförande Folkpartiet Skaraborg.

Louise gav oss en mycket bra beskrivning av mjölkmarkanden utifrån sin roll som ordförande i Arlas Skaraborgskrets. Förutom den åtgärdslista, som hon förde fram, så kom vi också in på behovet av en livsmedelsstrategi NU! Denna måste byggas på de förslag som Konkurrenskraftsutredningen tagit fram. Likaså måste en politisk avvägning ske kring åtgärdsprogram och förvaltningsplan för vattendirektivets genomförande i Sverige.

Monica Didriksson, styrelseledamot LRF Västra Götaland