Pressinbjudan:

LRF Västra Götaland hälsar pressen hjärtligt välkommen när vi får besök av Alliansens riksdagsledamöter i Skaraborg, Cecilia Widegren, Sten Bergheden, Annika Eclund och Ulrika Carlsson vid en dialog med mjölkföretagarna Louise och Lars Hellström på Skattegården öster om Skövde

Vägbeskrivning >>

De bedriver mjölkproduktion med 120 mjölkkor tillsammans med en medarbetare. Louise är dessutom engagerad som förtroendevald i Arla.

Vi kommer att få ta del av den globala mjölkmarknadens utmaningar just nu och möjligheter samt hur de landar ned på gårdsnivå.

Gårdens lönsamhet skapas framförallt via ett avräkningspris som ska täcka samtliga kostnader och ge utrymme för investeringar. Men det måste också till politiska villkor som ger en konkurrenskraft i paritet med konkurrenterna i våra grannländer och som därigenom bidrar till en tillväxt inom Sveriges mjölkproduktion!

En mjölkbonde genererar i genomsnitt ytterligare fem jobb, skapar ett öppet och inbjudande Sverige med rik biologisk mångfald när ungdjur håller naturbeten i hävd.

Frågor besvaras av Louise CB Hellström 070-398 95 83 eller Monica Didriksson, Töreboda, ledamot LRF Västra Götalands regionstyrelse, 070-205 65 38.