Den 31 augusti hade jag därför möjligheten att ha Janine Alm Eriksson (MP) finansutskottet, på studiebesök hemma på gården. Självklart blev det en hel del diskussioner om det akuta läget i mjölkproduktionen, men även om den svenska livsmedelsproduktionens konkurrenskraft mer generellt.  Budskapet från mej är enkelt och tydligt: Hållbara system måste bygga på lönsamhet – annars blir de aldrig hållbara!

När det gällde det akuta läget i mjölksektor fanns en förståelse – tyvärr delgavs en bild av att man i diskussionerna i riksdagen haft svårt att se hur man kan stötta med träffsäkra insatser. När det gällde EU-pengarna tryckte vi på vikten av att utbetalningarna inte fördröjs. Här fick vi inga svar ...

Det precis lagda förslaget till dieselskattåterbäring kunde vi tyvärr inte annat än uttrycka att detta vår långt under våra förhoppningar och förväntningar. Vi räknade tillsammans på vad detta skulle ge för effekter på vårt eget företag (vi bedriver ekologisk mjölkproduktion, har ca 60 mjölkkor och brukar ca 130 ha, dvs vi är något mindre än genomsnittsmjölkgården i Sverige). Vi gör av med ca 15 000 liter diesel, skattelättnaden blir enligt förslaget 29 öre/liter diesel. Detta ger: 15 000 liter x 0,29 kr/liter = 4 350 kr!!!

Jo tack! Det var åt rätt håll, men knappast något som lindrar nämnvärt i rådande mjölkkris!

Vi diskuterade även beteslagstiftning, vad betesdjuren levererar till samhället, men framförallt vad det praktiska arbetet med djur på bete många gånger innebär. Ja, vi berättade om kvigorna som passade på att ta en utflykt kl 20 på midsommarafton ... om att polisen ringt kl 6 på morgonen och berättat att det går kor på motorvägen … och om kvigan som kalvat alldeles för tidigt då familjen precis skulle ut med båten …

För precis sådär är det ju för oss alla med djur ibland. Jour 24 timmar om dygnet hela sommarhalvåret utan skälig ersättning! Jag hoppas absolut att detta jobb, kan uppskattas mer av fler – och dagen innebar i alla fall en portion av ökad förståelse och kunskap till en av landets riksdagsledamöter. Givetvis passade vi på att ta vårt fika så vi samtidigt kunde njuta av utsikten med betande kor – finns det nått finare? Och det är ju faktiskt en arbetsförmån som ju i alla fall ännu inte beläggs med skatt ...

Katarina Johansson
Styrelseledamot LRF Västra Götaland