LRF och LRF Ungdomen hade en station där vi träffade en massa trevliga människor. Gallringen lockade många att stanna till, bankerna och Skogsstyrelsen hade sina budskap och tipsrundan för stora och små krävde en del huvudbry.

Birgit Jönsson, företagsutvecklare LRF Västra Sverige