Så har åter Svenska Kraftnät ångat på efter sitt eget huvud. Jag måste säga att det är märkligt att det kan kallas samråd när det statliga bolaget inte ens kallar till möte om hur Göta Älv ska passeras. Det är alldeles för mycket storebror vet bäst. Sedan LRFs yttrande skrevs har höjden på stolparna ökat ytterligare, nu sägs 80 meter på de högsta.

Det hela blir inte bättre av att kommunerna inte jobbar gemensamt för kabelförläggning. Men gemensam uppslutning från alla berörda hade det varit mycket lättare att komma till tals med Svenska Kraftnät.

Kompletterande samrådsunderlag 400 kV växelströmsluftledning mellan Skogssäter och Stenkullen, passagen över Göta Älv, samt sambyggnad med 130 kV, Kungälv och Ale kommuner >>

Birgit Jönsson, verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige