Företräde för verksamhet hänförlig till nötkreatursskötsel och Skaraborg.

Ansökningar ställda till stiftelsen med adress:

Nötkreatursstiftelsen, Att Kurt Setterberg, Box 124, 532 22 Skara

Skall vara inlämnad senast 2 november 2015.

Vidare upplysning per telefon 0511-248 01 eller www.notkreatursstiftelsen.se

Ansökan om bidrag (pdf) >>

Ansökan om bidrag (word) >>