LRF har jobbat för att Länsstyrelsens djurskyddskontrollanter ska lämna någon form av dokumentation efter att de gjort kontroll på gården.

Vi hade ett möte med Länsstyrelsen den 10 september och då informerade Länsstyrelsen att man har beslutat att från och med denna vecka så kommer djurskyddskontrollanterna tillsammans med lantbrukaren gå igenom vad som sagts samt fylla i en checklista som lantbrukaren får behålla.

Länsstyrelsen djurskyddskontrollanter har jobbat en tid med att föranmäla sina besök, vilket de upplever positivt både för djurägare och för kontrollanter.

Anette Karlsson
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige, anette.karlsson@lrf.se