Företaget tävlar nu med andra regioner till Köttriksdagen den 20 november i Östergötland.

Nominering:

Detta företag som från början var två separata företag, är idag mycket goda ambassadörer för nötköttsproduktionen i regionen.

Genom en genomtänkt plan för deras dikobesättning, med allt från tidiga kalvningar, låg kalvdödlighet till en ung besättning och tunga djur till slakt uppnås ett bra netto. Detta sker bl a genom optimalt betesutnyttjande och fina slaktresultat.

Delägarskapet i traktens biogasanläggning växlar upp gårdens egen gödsel och ger ännu bättre fart på växtodlingen.

Med ett gott samarbete med annat företag i vallskörd och legoköring till andra är ANNY Lantbruk AB ett lyckat sammarbete mellan två lantbrukare.

Svante Gustavsson, Köttklubben Sjuhärad
Petra Wirtberg, LRF Västra Sverige