Från och med den 1 oktober 2015 flyttar LRF Konsults arrenderådgivning, med arbetsområde Västra Götalandsregionen, till Skara. Ansvarig för arrenderådgivningen är jur kand Malin Nohlgren och vid sin sida har hon Jan Lagerroth.

Malin började på LRF Konsult i maj 2015. Hon kommer närmast från en tjänst som jurist på Hyresgästföreningen. Malin har stor erfarenhet och kunskap om de olika nyttjanderätterna.

Jan arbetar som affärsrådgivare på LRF Konsult. Han har blivit utsedd till årets rådgivare av branschrådet Gröna näringen. Jan har stor kompentens och erfarenhet av de praktiska bitarna med arrenden.

Både Malin och Jan sitter med i LRF Konsults expertgrupp för arrendefrågor.

Kontakt:

Malin Nohlgren
malin.nohlgren@lrfkonsult.se, 0511-34 58 64

Jan Lagerroth
jan.lagerroth@lrfkonsult,se, 0511-34 58 45