Under veckan har vi haft två dagar på Naturbruksgymnasiet Nuntorp där förskolelärar- och grundskolelärarstudenter möter lantbrukare från olika verksamheter.

Syftet har varit att få en ökad medvetenhet och inblick i lantbruket samt ökad insikt i matens ursprung och hur den produceras. Det skapas även förutsättningar i hur man som blivande pedagog kan använda lantbruket och gården som en pedagogisk resurs i lärandet.

Under förmiddagen har vi haft dialog med lantbrukare och under eftermiddagen har studenterna blivit visade hur verksamheten på Nuntorp fungerar i praktiken.

Utöver Eva Rylén som pratade får deltog Hans-Ola Olsson som pratade gris och visade bilder på sin grisproduktion. Lars Erik Karlsson hade med bilder på sina kossor men också produkter för att visa på olika märkningar.

Vi har haft dessa möten under flera år och de har varit oerhört uppskattade.

Anette Karlsson
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige, anette.karlsson@lrf.se