2015-10-19

Energiminister Ibrahim Baylan
Regeringskansliet
103 33   STOCHOLM

Inbjudan till besök i Göta Älvdalen

Alla som bor på landsbygden är beroende av en väl fungerande energiförsörjning och infrastruktur. Tyvärr är det så att många, om inte de flesta myndigheter och bolag, anser och framförallt agerar, som att på landsbygden behöver de inte ta hänsyn.

Detta gäller i mycket våra elnätsbolag. Kraftledningar tar mycket plats och gör stort intrång. Hade det inte funnits annan teknik än luftledningar hade det varit en sak. Men nu finns det möjlighet att kabelförlägga med likströmsteknik.

LRF Västra Götaland vill möta dig ute i landskapet i Göta Älvdalen där Svenska Kraftnät planerar en ny 400 kV-luftledning med det stora intrång som det innebär. Tyvärr missade affärsverket att samplanera med Bana väg i väst, vilket vi beklagar.

Generellt måste vi hantera markresurser på ett helt annat vis än nu och då måste myndigheter, bolag med flera agera gemensamt för smarta lösningar.

Väl mött på en dag, under hösten, som du själv bestämmer.

Med vänliga hälsningar

Sofia Karlsson
Ordförande LRF Västra Götaland              

Robert Larsson
Regionchef LRF Västra Sverige

_________________________________________________________

Mail från energiministerns assistent 2015-10-22

Energiminister Baylan tackar för inbjudan men har en fullbokad höst och inte möjlighet att besöka Göta Älvdalen.

Hälsningar

Stefan Sidén
Assistent åt energiminister Baylan