En enkel form av utveckling är att ställa sig frågorna och följa svaren till:

  • Vad fungerar – gör mer av det.
  • Vad fungerar inte – sluta med det – pröva något annat.

Under tre ordförandeträffat var det frågor som drygt 120 förtroendevalda i små grupper fick ställa sig gällande sitt uppdrag som representant för lokalavdelning respektive kommungrupp. De fick också svara på frågan:

  • Vad får den som tackar ja till ett uppdrag?

Då vi i Västra Götaland sedan 2010 har kört en för landet unik satsning på kommungrupper med ambitionen att skilja på frågor och uppgifter mellan uppdragen utmanades deltagarna att ge alla svar antingen som representant för lokalavdelning eller som representant för kommungrupp. Ledamöter med dubbla uppdrag, liksom representanter för LRF Ungdomen och regionförbundsstyrelse fick välja vad de representerade under kvällen.

De tre frågornas 357 nedskrivna svar inger respekt. Svar som ”Lätt att få möta politiker” andas stolthet, och svar som ”blommor och bin” väcker nyfikenhet. Att tolka raderna så att de motsvarar diskussionen runt det bord där raderna skrevs, och i den anda det av någon framfördes på, är inte möjligt. Omvänt ger en analys av de 357 svaren gällande upprepning och fördelning mellan lokalavdelning och kommungrupp information som vill sammanställas och spridas. Med stor respekt för all klokskap som aldrig kom ned på papper från kvällarnas diskussioner, är det också respekt att försöka sammanställa det någon bemödade sig att skriva ned och lämna in.

Med sammanställning från 21 små gruppers nedskrivna punkter finns naturligtvis dubbletter, men det är ändå imponerande att se de drygt 100 orden eller meningarna som beskriver vad den får som tackar jag till ett förtroendeuppdrag i LRF. Här finns en spännande analys att göra över skillnader mellan vad ledamöter anses få som tackar ja till ett uppdrag i lokalavdelning i förhållande till den som tackar ja till ett uppdrag i kommungrupp.

Spännande är också att jämföra vad vi anser att vi ska göra mer av och vad vi ska sluta med i lokalavdelning respektive kommungrupp. Låt oss i några veckor här dra slutsattser från årets ordförandeträffar. Fyll gärna på med tankar som vaknade först efter ordföranderåden eller som väcks av de här uppföljande raderna. Nästa vecka fortsätter vi uppföljningen.

Mats Bergling
Processledare för kvällarna, mats.bergling@lrf.se