Kunskapsläget kring sjukdomen är otillfredsställande och den är okänd och ny för de flesta drabbade djurägare. Den är också ny för våra lokala och regionala veterinärer.

Sjukdomen är dessutom dödlig för djur som inte behandlas samtidigt som sjukdomsförloppet är hastigt och symtomen väldigt vaga. Det ska dock direkt även konstateras att sjukdomen kan behandlas framgångsrikt med vanlig antibiotika då den upptäcks och behandlas i tid, att det finns fungerande vaccin för det mer långsiktiga arbetet för att undvika sjukdomsfall. Sjukdomen omfattas vare sig av zoonos eller epizootireglerna och smittar inte direkt mellan djur.

När något sådant här händer är det självklart att djurägarna i området känner oro för sina djur och för hur deras gårdar kan påverkas. Under tisdagskvällen ordnade därför Vilske norra, Gudhemsbygdens och Broddetorportens lokalavdelningar ett informationsmöte för djurägare i sina avdelningar.

Syftet med mötet var att ge information om vad frasbrand är för en sjukdom, vad man kan göra för att upptäcka eventuella sjukdomsfall så tidigt som möjligt. Under kvällen handlade det även om vad man bör göra om man drabbas och vad man kan göra för att minska sannolikheten för sjukdomsfall.

Kvällen inleddes med att veterinär Elöd Szanto, Gård och djurhälsan, gav en bakgrund som sedan övergick i en diskussion och frågestund med stort engagemang från de drygt 80 deltagarna och flera veterinärer som är verksamma i området.

Mötet var ett viktigt första steg men nu måste arbetet drivas vidare och mer information tas fram. För att lära för framtiden och för att kunna göra riskbedömningar i varje enskild besättning behövs en samlad bild över vilka gårdar som drabbats och vilka de möjliga smittvägarna är i området måste utredas mer. De berörda djurägarna måste också få tillgång till bättre information om hur de kan anpassa sin produktion på lite längre sikt.

Regionförbundet kommer nu att ge prioritet åt detta arbete och ”sätta fart” på de som det behöver sättas fart på för att få fram all tillgänglig fakta så fort som det är möjligt.

Är du intresserad och vill läsa mer om frasbrand är http://www.sva.se/djurhalsa/notkreatur/endemiska-sjukdomar-notkreatur/frasbrand ett bra första nedslag på internet. Där finns även länkar till ytterligare fördjupad läsning.

Jan Landström
Företagsutvecklare LRF Västra Sverige, jan.landstrom@lrf.se