Grästorp den 13 oktober 2015

Statsminister Stefan Löfvén
Regeringskansliet Rosenbad
111 52  STOCKHOLM

Den globala utvecklingen ställer allt högre krav på hållbar livsmedelsförsörjning och energiomställning i Sverige. Konkurrensen om jordbruksmark tilltar i världen och de gröna näringarna i Sverige ökar i betydelse.

Västra Götaland är Sveriges till ytan största jordbrukslän med landets största arealer av ekologisk odling; 23 % av den ekologiska odlingen i Sverige. Produktionen av mjölk och nötkött dominerar, vilket präglar landskapet genom att vall odlas på nästan hälften av jordbruksmarken.

Jordbruk, fiske, livsmedels- och dryckestillverkning, partihandel och restaurangverksamhet sysselsätter nästan 40000 personer i Västra Götaland.

Svensk import av jordbruksvaror och livsmedel låg 2014 på nästan 120 miljarder kronor, medan exporten stannade på knappt 70 miljarder kronor. Gapet har också växt sedan år 2000 med undantag för två år, vilket illustrerar den konkurrenssituation som livsmedelsproducenterna i Västra Götaland verkar i.

Med centrum i Skara har vi nu i Västra Götaland fokus på framtidens rådgivning till jordbruket genom intimt samarbete mellan SLU, JTI och AgroVäst. Med hjälp av väl utvecklade former för samverkan mellan olika intressenter bedriver vi i regionen omfattande forsknings- och utvecklingsprogram med ett stort antal projekt som främjar entreprenörskap och företagande inom den gröna näringen. 

Med grund i detta goda samarbete mellan offentliga aktörer och näringsliv har vi i det senaste bl a utvecklat N-sensorn med GPS-styrning för optimerad gödsling. Vi har också utvecklat en näringsmätare för stallgödsel. Ett av Regionens ägda och drivna naturbruksgymnasier använder också biogastraktor. Vi har även kopplat till dessa gemensamma omfattande regionala insatser också utvecklingsintensiva privata företag som tar teknikutvecklingen snabbt vidare i matproduktionen för ökad lönsamhet och ännu större miljöhänsyn.

Vi skulle därför när det passar statsministern vilja bjuda på en teknik- och utvecklingsintensiv halvdag i den gröna näringen i Västra Götaland för att visa upp vad teknikutvecklingen åstadkommer i den gröna näringen och vad vi vill åstadkomma framöver för fler svenska gröna hållbara jobb.

Vi hoppas på snar återkoppling för bokning av denna halvdag!

Vänliga hälsningar

Sofia Karlsson, ordförande LRF Västra Götaland
Flakeberg Gunnarstorp 1, 467 95  GRÄSTORP, asofia.karlsson@telia.com, 073-038 42 64

________________________________________________________

Mail från stadsministerns assistent 151021

Stort tack för inbjudan och möjligheten för statsminister Stefan Löfven att besöka Västra Götaland och dess gröna näringsverksamhet.

Tyvärr får jag meddela att vi denna gång måste tacka nej till er förfrågan.

Bästa hälsningar

Ann-Charlotte Rundberg
Assistent till statsminister Stefan Löfven