Smitta
Frasbrand är en bakteriesjukdom (vanligen Clostridium chauvoei) som framför allt smittar nötkreatur men som även kan drabba får. Människor, hundar och katter kan inte smittas men grisar, hjortar och hästar blir i ovanliga fall sjuka. Bakterien finns i jorden och kan ge lokala utbrott. Man förmodar att djuren blir smittade via bete, eventuellt även via vatten. Det är oftast snabbväxande unga individer mellan sex månader och två år i god kondition, som insjuknar. Vanligen blir djur sjuka under sommar och höst, ibland kopplat till kraftiga regn eller grävarbeten.

Djur som dött av frasbrand utgör en stor smittrisk. Se till att inte andra djur kan komma i närheten av dessa. Flytta inte kadaver i onödan. Levande djur som är infekterade smittar inte vidare till andra djur direkt men kan sprida bakterien via gödsel till sin omgivning. Bakteriens sporer kan överleva i åratal i jorden.

Symptom
Det kan gå väldigt fort, unga djur dör på bete utan att man sett något. Ofta ligger de på sidan med ett bakben utsträckt. Feber, stelhet och hälta är annars tidiga symtom. Vanligen börjar hältan på ett bakben. Svullnader kommer också snabbt. De är först varma och ömma men övergår snart till att bli kalla och utan smärtkänsel. Typiskt för sjukdomen är att det bildas en gas i muskelvävnad som ”frasar”. Allmäntillståndet är kraftigt påverkat och ofta dör djuren inom 24 timmar. Kontakta omgående din veterinär om du misstänker frasbrand.

Hur kan man skydda sina djur
Vaccinering ger ett effektivt skydd. Kontakta din veterinär och diskutera om detta behöver göras i din besättning. Akuta fall kan behandlas med antibiotika men det tar lång tid för djuren att återhämta sig.

Situationsbild
Länsstyrelsen i Västra Götalands län kommer att inför nästa betessäsong att fungera som ett lokalt/regionalt informationscentrum för frasbrand, en möjlighet för djurägare och veterinärer att snabbt kunna rapportera in fall som sannolikt är frasbrand för att få en bild av smittsituationen. Mer information om detta kommer senare.

Ytterligare kunskap
Ytterligare information finns på SVAs hemsida >>

My Sahlman, smittskyddsansvarig LRF, my.sahlman@lrf.se