LRF Ungdoms förra ordförande Kristina Yngwe och numera riksdagsledamot för Centerpartiet tillbringade måndagen i Vårgårda – Alingsåsområdet för att träffa människor som på olika sätt är berörda av vad riksdag och regering bestämmer om vatten, småskalig vattenkraft och de gröna näringarna.

Det var drygt 20 personer som samlades på kvällen i Vårgårda där Annika Qarlsson, C, var värd för ett offentligt möte.

Kristina berättade att arbetet med livsmedelsstrategin inte är parlamentariskt förankrat utan riksdagpartierna är endast referensgrupp. Detta gör att det är svårare att påverka innehållet. Förslag lär komma våren 2016.

Kristina menade att fokus bör läggas på:

  • Sänka kostnaderna för svenska lantbrukare, som skatter och avgifter.
  • Förädlingsindustrin måste stärkas.
  • Stärka exporten.
  • Mer fokus på djurens välbefinnande än på millimeterar.
  • Samma regler för växtskyddsmedel inom hela EU.

Lasse Påfvelsson ställde frågan om varför importen avlivsmedel är så stor och fick följande till svar:

  • Dålig medvetenhet hos konsumenterna.
  • Det saknas politisk vilja.
  • Upphandlingar överklagas regelmässigt av de ”stora jättarna”.
  • En del kommuner tror inte att det går att ställa krav på upphandlingen.
  • Många myndigheter ställer heller krav när de upphandlar.

Om att hanteringen av vattendirektivet, strandskyddet och den småskaliga vattenkraften är illa skött var samtliga rörande överens. Västra Götalands länsstyrelse sticker ut, i negativ bemärkelse, i sin syn på vatten.

Andra frågor som diskuterades var skogpolitik, enskilda avlopp, bredband och synen på riskhantering. Varför kan en privatperson transportera många lysrör med mera till återvinningen men en företagare måste ha tillstånd?

Birgit Jönsson, företagsutvecklare LRF Västra Sverige, birgit.jonsson@lrf.se