Under veckan har höstens ordförandeträffar genomförts med ca 50 deltagare vardera på de tre naturbruksskolorna, Strömma, Uddetorp och Nuntorp. På programmet info från Studieförbundet Vuxenskolan och Bygdegårdsdistrikten. Anette Karlsson, omsorgsansvarig, berättade kort om hur omsorgsgruppen arbetar.

Mats Bergling ledde process med vad som varit bra och dåligt i arbetet inom lokalavdelning/kommungrupp och vad som man nu bör ta tag i. Allt för att kunna påverka utvecklingen inom de gröna näringarna. Tips på regelförenklingar att lämna till landshövdingen processades också fram. Samanställning över dessa kommer senare.

Under ”öppen programpunkt” bl a diskussion om naturbruksskolornas framtid.