Låt oss denna vecka se vad dagarnas 21 grupper kom fram till gällande våra lokalavdelningar. Två saker sticker ut i beskrivningarna över vad som fungerar, maten och enkelheten.

Maten är en förutsättning för att något i en lokalavdelning ska fungera, vilket är naturligt i en förening med rötterna matproduktion. Vi tycker om att vara där det finns mat. ”Aktiviteter med förtäring” sammanfattar bra vad kommentarerna kring det som fungerar beskriver.

Enkelheten är roten till mycket av det fungerande i lokalavdelningar. Ambitiösa evenemang med många inblandade i planeringen blir då ”publiken” inte kommer till besvikelser, med ledamöter som ger upp till följd. Omvänt utvecklas det vidare runt brasan där några har samlats efter ett sms med utfästelse om en tänd grill. Framgångsfaktor i det förenklande är samverkan över lokalavdelningsgränser och att hänga på andra aktörer som kyrka och bygdegårdsföreningar. Många nämner SV som en bra sammarbetspartner. 

Stora återkommande eventen kring, mat, marknad och traktorer är så länge de drivs av eldsjälarna och ”publiken” kommer, något som föder nöjda och stolta förtroendevalda. Men för de allra flesta verkar det enkla med mat vara modellen för att välkomna och skapa arenor för erfarenhetsutbyten ute i bygderna. Pubafton, ost och öl kvällar, sopplunch, ”fika när det regnar”, ”bara vara” möten, är några av alla exempel på hur det fungerande beskrivs där arbetsbelastningen är reducerad till en bokning och en inbjudan. Med lite mer planering är en buss bokad, en föreläsare på plats, eller ett studiebesök inplanerat, vilka alla är återkommande beskrivningar av fungerande aktiviteter.

Om vi förutsätter att de 120 förtroendevalda är ett snitt av dem lokalavdelningarna är skapta för, kommer en inbjudan och lite mat leda till mycket mer än mätta magar. När vi möts får vi en möjlighet att berätta och fråga om det som just nu är viktigast för oss. Vi delar erfarenheter och vi lär. Vi påverkas och får en möjlighet att påverka. Kanske är ”de enkla” träffarna en sådan framgång just därför att det där finns utrymme att prata, något som det de ”välplanerade” evenemangen bara ger lite tid till under rasterna.

Mats Bergling, LRF Västra Sverige, mats.bergling@lrf.se