Kvällen, som arrangerades av LRF, LRF Ungdomen och AgroVäst, inleddes med ett späckat föredrag av professor Bo Ekstrand. Han är proffs på mjölkens sammansättning. Vidare har han många idéer kring vilka möjligheter vi har utifrån de kvaliteter vi kan få fram genom mjölken till exempel genom foderstyrning. Bo Ekstrand är konsult och livsmedelsforskare och har tittat bland annat på mjölkprodukter, allergier och köttkvalitet. Visste ni till exempel att mjölk är en viktig komponent för att gå ner i vikt, eller att mjölk från betande kor kan reducera risken för typ 2 diabetes?

Vi blir vad vi shoppar
När åhörarna blivit inspirerade av alla mjölkens möjligheter var det dags för foderföretagen att berätta om hur de komponerar framtidens fodermedel. Den bästa möjliga sammansättningen beror på vilken målsättning man har med fodret.

Lena Lund från Handelsbanken berättade om att vi blir vad vi shoppar och betonade betydelsen av en kommunicerbar storytelling. Lena talade även om den urbaniserade människans krav på utbud och hur detta påverkar oss inom lantbrukssektorn. Marknadsföring av våra produkter kan spela på våra sinnesförnimmelser, till exempel vad doftar kohagen? eller vilken musik är mjölkbonden?. Utmaningen ligger i att omsätta värden till kassaflöde.

Framtidstro för näringen
Positivt under kvällen var alla härliga ungdomar som tror på näringen och som entusiastiskt lyssnade till Helena Iacobi på LRF Konsult. Hon talade om innovativa företagsöverlåtelser och om fördelarna för både den äldre och yngre generationen. En intresselista skickades runt och skrevs under av både äldre och yngre. Listan kommer sedan att förvaltas av LRF. Kvällen avrundades med samtal kring konsumentperspektiv och vad branschen behöver lyfta för att bli trendig.

– Vi behöver lyfta varandra säger Frida Andersson från LRF Ungdomen.

Uppföljning på temat kommer i slutet av november med en träff om ”Den gröna cellens möjligheter inom skogsbruk och växtodling” samt efter årsskiftet med ett uppsamlingsheat där vi tittar på företagande och utvecklande av affärsmöjligheter.

Sofia Kämpe
Programkoordinator AgroVäst Livsmedel AB