Petra Wirtberg och Sissi Fredberger träffade för andra året i rad Katedralskolans elever från Naturvetenskapliga programmet ÅK 3.

Klassen kom till Skarakontoret för att få reda på lite om LRF och olika yrkesinriktningar i de gröna näringarna. Det var lite trögt att få igång diskussionerna men frågor som att äta mindre kött, varför svenskt och matpriser kom upp samt vilka yrken i de gröna näringarna som ger mest lön.

Medlemsbroschyren för unga tog en del med sig samt en liten grön ”traktorreflex” som de skulle använda redan i dag …

Petra Wirtberg, företagsutvecklare LRF Västra Sverige