Efter tre timmar med smörgåstårta och hembakta kakor kunde erfarenheterna sammanfattas i fyra punkter:

  • Bygg en styrelse. Ställ först frågan vilken styrelse det är som ska föreslås, sedan vilka ledamöter som passar till den.
  • Nyval på alla. Då valberedningen varje år föreslår alla ledamöter undviks de förlamande omvalen.
  • Sök bortom medlemslistorna. Ställ frågan till de personer som är bäst för styrelsen. Behöver frågan om medlemskap ställas, så ställ den också.
  • Samla styrelsen. Utmana och stötta den nyvalda styrelsen att snart få till ett första möte där det stäms av vad de olika deltagarna kan och vill bidra med, och utifrån det hur arbetet i styrelsen ska formas.

Så enkelt och klokt det kan bli en kväll då erfarenheter utbyts.

Mats Bergling, LRF Västra Sverige, mats.bergling@lrf.se