Från 25 000 LRF-medlemmar i länet kanaliserat via tre lokalavdelningsordförandekonferenser i oktober 2015 som tog fram sammanlagt 153 förslag till regelförenklingar vidare prioriterade till tio förslag av LRF Västra Götalands regionstyrelse i november 2015.

LRF Västra Götalands 10 prioterade regelförenklingsönskemål >>