Alingsåsnejden lockade 27 av sina cirka 200 medlemmarna till årets årsmöte. En orsak till den fulla lokalen var säkert kvällens program. Ett annat skäl anades under årsmötesförhandlingarna.

Studiebesök och andra genomförda aktiviteter presenterades. Styrelsen hade förslag inför det kommande året som stämdes av med mötet. Påverkansarbetet visade sig också aktivt. Främst kring vatten. Kommungruppens arbete redovisades och några planer lades upp inför framtiden. Roland Andersson som under några år har lett lokalavdelningen fick nytt förtroende.

Med fast hand leddes mötet av Andreas Johnsson som också delade ut lokalavdelningens årliga naturvårdspris. Det gick i år till Alingsås lierade ängsgrupp som representerades av Stellan. Kanske bidrog också de väl tillagade och tilltagna smörgåstårtorna till den goda stämningen.

En stämning som med dragspel och sång underhölls av Sten, Agneta och Ingemar. Efter några låtar övergick mötet i allsångskväll, då ”Dansen gick över Svinsta skär. Med dragspelets toner kvar i öronen avslutades kvällen med en dragning av LRFs företagarutveckling och coaching. Lite historik och några verklighetsbeskrivningar varvades med tankeövning och frågor från årsmötets deltagare.

Som alltid vid goda sammankomster dröjde sig många kvar långt efter att ordföranden hade tackat alla för kvällen. 

Mats Bergling, LRF Västra Sverige, mats.bergling@lrf.se