Det var en rejäl samling berörda av kraftledningen, 400 kV mellan Skogssäter - Stenkullen, som kom till Norrmannebo för att ställa frågor till Maria Kjellberg-Bordahl, vice ordförande i Kungälvs kommunstyrelse, om Miljöpartiets protokollsanateckning.

De närvarande var helt eniga om att skrivningen förordade luftledning. Och det är inget som de vill ha.

Men innan diskussionerna berättade Tommy Carlsson, Regional Motström, om sitt arbete. Undertecknad redogjorde för LRFs inställning som är markförlagd likströmskabel.

Jo, det var modigt av Maria Kjellberg-Bordahl att komma och försvara skrivelsen med bland annat orden ”Vi har inte tagit ställning”, ”Det finns miljöskäl för luftledning” och ”Har inte koll på gången i ärendet”.

På Facebook finns följande kommentar: ”Må nu vår anteckning till protokollet saligen insomna och återuppstå inarbetad i ett bättre remissvar nästa gång.”

Det var bra att mötet kom till stånd. Och stort tack till Maria Kjellberg-Bordahl för att hon kom. Däremot var anledningen tråkig. Tyvärr har de fem kommunerna haft stora problem med att hålla en gemensam rak linje i frågan. LRF hoppas att det efter snart tre år av yttranden till Svenska Kraftnät blir en samsyn när miljökonsekvensbeskrivningen kommer på remiss.

Birgit Jönsson, företagsutvecklare LRF Västra Sverige, birgit.jonsson@lrf.se