Torsdagen den 12 november bjuder forskningsplattformen Framtidens lantbruk vid SLU in till konferensen "Framtidens lantbruk i Västra Götaland". Program för dagen >>

Är du producent och inte anmält dig ännu finns det fortfarande möjlighet att delta. Anmäl dig omgående.

Arrangör:
Framtidens lantbruk, SLU, i samverkan med LRF Västra Götaland, Hushållningssällskapet Skaraborg, Länsstyrelsen Västra Götalands län, Västra Götalandsregionen och SLU Skara

När:
12 november 2015

Var:
Vara konserthus, Vara

Moderator och underhållare:
Staffan Lindberg – musiker och koldioxidbantare www.koldioxidbantaren.se

Vi vänder oss till alla som är intresserade av lantbruks- och markfrågor vid länsstyrelser, kommuner, i näringen och i politiken, i intresseorganisationer och i forskningen. Deltagandet i konferensen är kostnadsfritt men anmälan obligatorisk. Som deltagare får du lunch, kaffe med tillbehör och frukt i pauser.

Anmäl dig senast den 29 oktober på www.slu.se/15-11-12

Framtidens lantbruk - djur, växter och markanvändning, SLU:
Det svenska lantbruket står inför stora utmaningar och förändringar. Förutsättningarna för att hålla djur och odla växter för produktion av livsmedel, andra bioråvaror och nyttigheter i Sverige påverkas i allt högre grad av globala skeenden och av klimatförändringar. För att möta dessa utmaningar behövs vetenskapligt baserad kunskap. Framtidens lantbruk är en tvärvetenskaplig forskningsplattform där SLU:s forskare tillsammans med näringsliv, intresseorganisationer och myndigheter utvecklar forskning kring hållbart nyttjande av våra naturresurser med tonvikt på lantbruksproduktion och markanvändning.

Hemsida: www.slu.se/framtidenslantbruk