Pressmeddelande från LRF Västra Sverige 19 november 2015

– Vi värnar det rena vattnet, men så som förslaget ser ut idag så skulle det få enorma konsekvenser för jobben, boendemiljöerna och utvecklingen på landsbygden, säger Sofia Karlsson, ordförande för LRF i Västra Götaland.

Åtgärdsprogrammet för de kommande årens vattenförvaltning ledde till många kraftiga reaktioner när det presenterades för nästan ett år sedan. Förslaget innehöll en dramatisk ombyggnad av landsbygdens miljöer med kostnader i mångmiljardklassen för lantbruk, kommuner och enskilda.

LRF i Värmland och Västra Götaland har - tillsammans med många andra - ägnat det senaste året åt att föra debatt i vattenförvaltningen.

– Vi har efterlyst en avvägning mot andra samhällsintressen på landsbygden, vi vill ha en grundlig konsekvensanalys och vi vill veta hur åtgärderna ska betalas. Utan de svaren går det inte att fatta beslut om ett så omfattande program, säger Patrik Ohlsson, ordförande för LRF Värmland.

Vad regeringens beslut innebär i detalj, är inte helt tydligt, men LRF utgår ifrån att man medverkar till att få ett program som är samhällsekonomiskt rimligt.

– Det är väldigt bra att regeringen tar över frågan och ser till att det blir en politisk förankring av beslutet. Vi är övertygade om att regeringen - precis som LRF - vill ha en levande landsbygd med en växande matproduktion. Då krävs att vattenarbetet utvecklas i samarbete med de som berörs, säger Patrik Ohlsson.

Sofia Karlsson fortsätter:

– Vi har varit många som jobbat med den här frågan, vi har träffat regioner och kommuner och vi har känt ett brett stöd i vårt arbete. Nu hoppas vi att det kommer ett väl genomarbetat förslag som går hand i hand med jordbruk och landsbygdsutveckling.

För ytterligare kommentarer:
Sofia Karlsson, ordförande LRF VG, 070-038 42 64
Patrik Ohlsson, ordförande LRF Värmland, 070-572 88 43