Första dagen besökte vi Riksdagshuset, där riksdagsledamot Ulrika Carlsson mötte upp oss. Först fick vi en rundvandring och guidning därefter åt vi lunch i riksdagsmatsalen. Vi frågade om maten var svensk, det var den. Tur för vi hade en del ”sveganer” i sällskapet.

Efter lunchen träffade vi Fredrik Christensen som är talesperson för ungas jobb. Vi diskuterade bland annat situationen med naturbruksskolorna och hur vi skulle kunna få fler att söka sig till den gröna sektorn.

När vi hade diskuterat klart vandrade vi vidare mot plenisalen, där lyssnade vi på ministrarnas frågestund. Ministrarna som närvarade denna dag var Mikael Damberg, Mehmet Kaplan, Ardalan Shekarabi, Anna Johansson och Isabella Lövin. De pratade bland annat om bistånd och bostäder, inga frågor för LRF Ungdomen men vi fick i alla fall en inblick i hur en sådan debatt fungerar.

Vi smög ut ur plenisalen och vidare mot Miljö- och jordbruksutskottets samlingssal där vi träffade Kristina Yngwe. Förut var Kristina ordförande för LRF Ungdomens riksstyrelse, numera är hon vice ordförande i Miljö- och jordbruksutskottet. Vi diskuterade hur utskottet kan påverka de beslut som ska fattas och vad vi i LRF Ungdomen kan göra för att påverka politiska beslut. Kristina berättade lite om hur det är att jobba som riksdagsledamot och om hennes väg dit. Det som vi tyckte var roligast att höra var att de olika riksdagspartierna har stort förtroende för LRF och vill gärna höra LRFs åsikt i jordbrukspolitiska frågor.

Andra dagen började med en stadig hotellfrukost innan vi vandrade mot Franzéngatan. Väl på LRF-kontoret träffade vi vår fadder från LRF Ungdomen riks, Frida Larsson. Hon berättade om vad deras styrelse jobbar med och hur det är att sitta i riksstyrelsen. Hon ville såklart veta vad vi gör också.

Malin Hagbardsson som jobbar som tjänsteman visade oss runt och vi fick se vad alla egentligen gör. Som medlem är det ibland svårt att förstå bredden av vad de gör på huvudkontoret.

På eftermiddagen gjorde vi ett studiebesök på Wiggeby Gård på Färingsö. Wiggeby jordbruk AB brukar 850 hektar åker varav 250 hektar vall. Vallen säljs som hästfoder i närområdet. Förutom växtodling har de även kompostering och återvinning av hästgödsel, skogs- och trädgårdsavfall som sedan säljs som flis och matjord. Vi tittade även på gårdens Highland cattle besättning. Tack Jonas Andersson som visade oss runt på gården. Härligt att se så många innovativa lösningar och idéer!

Vi ser tillbaka på en lärorik resa med många skratt.

Catrin Gustavsson och Maja Mårtensson, LRF Ungdomen Skaraborg