Jag styrde därför kosan mot Västra Götaland som har potential att bli ytterligare ett Skåne i Sverige med ett mildare klimat och en odlingsvänligare politik.

LRF Classic i Uddevalla
På Uddevallakontoret satsar man på fältkontakt med medlemmarna. Kontoret känns som gammal hederlig lantbruksnämnd utan krusiduller, där svar finns på alla medlemsfrågor under solen. Var och en har ett eget rum med en dörr att stänga om man vill, men de flesta hade fullt öppen dörr.

Den svenska modellen och den danska och finska
När jag förklarade LRF:s organisation av branschavdelningarna kunde många konstatera att vi har mycket att lära av våra grannar. I Danmark finns bondefack, kooperation, rådgivning, forskning och innovation under samma stora paraply och med framgångsrik export. I Finland är bondefacken MTK och SLC ofta helt eniga med regeringen och gör gemensamma uppvaktningar i Bryssel. På så sätt kan man vinna krig mot både ryssen och EU-byråkratin.

Odlingshindren med vatten, juridik och politik
Odlingshindren i regionen är tyvärr för många och därför hoppas man på en ”Kalmarmodell” som skulle tillåta borttagna murar och diken. Dikningsföretagen är sedan ofta sovande eller rent av döda och det är speciellt svårt att få ordning på skyfallen, som kan bli allt vanligare i ett nytt klimat. Efter en dikning blir nästa steg att förbättra dräneringen på fältet, och frågan är då vilken teknik som är mest prisvärd. Ytterligare en fråga att fundera på är varför gårdsstödet så ofta blir det bästa arrendet i mellanbygd. Det kan vara mycket svårt att få loss denna inlåsta jord till de som hungrar efter mer. 

Fältvandring på sal
Ett spännande upplägg i Grästorp var att låta var och en i fältvandringsgruppen summera sitt odlingsår och berätta om det bästa och det sämsta som hade hänt under året. De flesta frågor löstes inom gruppen, och bara ungefär en tiondel av frågorna behövde lösas externt.
Många skadegörare passerade revy

En del skadegörare syns inte alls som t ex mögelgifter, men det problemet var ovanligt litet detta år även i Västsverige. Andra skadegörare var däremot ovanligt synliga som sniglar och i år även harkrankar. Till de riktigt stora besvären hör förstås vildsvin och det var den vanligaste frågan under veckan.

Att gödsla rätt blev stort
Kväve är en fråga som verkligen blev knivig i år med så mycket underkänt kvarnvete och maltkorn. Trots mycket tillfört kväve och ibland pysande stallgödsel och vallbrott räckte proteingödslingen ofta inte till. Många kunde konstatera att de skulle ha gödslat mer denna kalla och blöta vår då förmodligen mycket kväve försvann som denitrifikation på lerjordar och även läckage på lättjordar. 

Nya grödor testas
I det nyare klimatet testas många nya grödor i regionen, även om vallen fortfarande växer utmärkt i vätan. Majsodlingen gick inte så bra detta kalla år, men testas alltmer och även med åkerböna i ekologisk samodling. Höstrapsen ökar och havren är en annan avbrottsgröda.

KRAV och EU-ekologiskt med marknad
Västra Götaland har ovanligt mycket ekoodling, och en stor egen mottagning av spannmål. En intressant uppdelning av marknaden är att KRAV-grisar finns i öst medan de EU-ekologiska grisarna främst finns i det blötare Västsverige.

EIP-ambassadören i Falköping 
Det Europeiska Innovationspartnerskapet (EIP) har börjat tränga igenom bruset med sina 440 miljoner till innovationsgrupper och innovationsprojekt. Speciellt roligt var det att höra lokala förtroendevalda som goda ambassadörer för EIP-möjligheterna och chansen att testa projektidéer utan krav på medfinansiering. 

Agroväst samlar regionen
Ett möte med Agrovästs personal blev avslutningen på resan. Här satsas det bl a på precisionsodling, markvård, energi, mjölk, nöt och lamm. Till detta kommer nu även satsningar på trädgård i samarbete med södra Sverige. Styrkan med den regionala organisationen är att det går att få loss mer pengar regionalt och att det skapas mer lokalt engagemang med olika slags ”gröna möten”.

Just kombinationen av forskning och innovation nära medlemsfrågorna i en region kan bli ett framgångsfaktor nu när det är inne med närodlat.

Kjell Ivarsson, Chef LRF Växtodling